Academic IELTS Reading? - GNN ACADEMY

Academic IELTS Reading?

academic-ielts-reading

Một điều thường làm khó các thí sinh IELTS là các bài đọc, để làm match heading thường khó nhận ra ý chính trong đoạn. Đây là bởi vì ý chính có thể nằm đầu đoạn ở topic sentence, có thể nằm kết luận ở cuối đoạn, hoặc có thể nằm ở một ý áp đảo quan trọng hơn một ý khác trong cùng đoạn.
Thật ra để đọc một bài academic chất lượng chẳng ai viết kiểu như bài reading IELTS cả vì nó khá rối. Một bài chất lượng về writing quan trọng là phải clear về ý tưởng. Hãy tưởng tượng nhà nghiên cứu lướt qua 100 bài báo một ngày và bị vướng vào những rối rắm trong bài IELTS reading thử xem thế nào? Họ sẽ phát điên. Do vậy IELTS reading thực chất là academic kiểu bài thông báo và tính academic cực thấp. Còn IELTS Writing trong IELTS thì là bài luận đơn thuần không có tính học thuật cao. Tuy nhiên Academic writing IELTS có tiêu chí chấm ngày càng cải thiện để tiến gần với mục đích cơ bản của Academic IELTS hơn, đó là phục vụ mục đích học thuật.
Hãy nhìn một đoạn academic writing chất lượng, phân cấu trúc rất dễ hiểu. Đây là bài học cho academic writing ielts điểm cao:

“Ramoglou and Tsang avoid this conclusion by
waffling between empiricist and critical realist
stances.
On the one hand, the authors declare
desires undiscoverable because they are “unobservable” (2016: 417), but the sense of observability used here adheres to the empiricist
doctrine that cognitive contact with the world only
happens through the senses. Ramoglou and
Tsang appear to take this empiricist stance in
their objection to the idea of discovering opportunities: “It is therefore misleading to discuss
their discovery, since the word ‘discovery’ connotes perceptual contact with actualized entities
(or events)” (2016: 416, emphasis added).
On the other hand, in keeping with their critical
realist commitments, the authors also reject the
“empiricist stance that reduces knowledge to
statements about the empirically observable”
(2017: 739), allowing instead for alternate forms of
“cognitive ’contact’ with”propensities—imagining,
believing, and knowing (2016: 425). This aligns
with Bhaskar’s understanding of science, which
forms the basis of critical realism: “Such mechanisms . . . are not unknowable, although knowledge…” (Braver & Danneels, 2018, p. 813).

Ref:
Braver, L., & Danneels, E. (2018). Propensities return us to the discovery-creation debate about entrepreneurial opportunities. Academy of Management Review, 43(4), 812-815.

 

Để lại bình luận

Scroll
0989946625