Cách tính điểm IELTS mới nhất 2020 - GNN ACADEMY

Cách tính điểm IELTS mới nhất 2020

cách tính điểm ielts

Hãy cùng GNN Academy tìm hiểu cách tính điểm overall và các điểm các thành phần IELTS năm 2020 nhé.

  1. Cách tính điểm IELTS overall

Tất cả các điểm IELTS sẽ nằm giữa band điểm 0.0 và 9.0. Thang điểm 0.5 cũng được chấp nhận và thực tế rất nhiều bạn đang “nằm giữa” theo kiểu band này (ví dụ, điểm 5.5 hoặc 6.5). Bạn sẽ được chấm điểm band score cho từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và một điểm overall band score. Điểm overall band score sẽ là trung bình có làm tròn của các điểm IELTS thành phần.

Ví dụ như:

Nghe Đọc Viết Nói  Overall
7.5 8 7.5 7.5 7.5

Cách làm tròn như sau:

  • Nếu bạn có điểm 5.75 sẽ được làm tròn tăng lên thành 6.0.
  • Nếu bạn có điểm 5.25 sẽ được làm tròn tăng lên thành 5.5.
  • Nếu bạn có điểm 5.1 sẽ làm tròn xuống thành 5.0

Các bạn có thể tính trung bình và làm tròn bằng tay hoặc có thể dùng phần mềm tính sẵn các điểm thành phần và làm tròn như sau:

PHẦN MỀM TÍNH ĐIỂM OVERALL BAND SCORE

2. Ý nghĩa của các band điểm

Các band điểm khác nhau có các ý nghĩa khác nhau phản ánh năng lực của thí sinh trong việc sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh.

Bảng sau mô tả năng lực sử dụng ngôn ngữ ở các mức điểm khác nhau từ Hội Đồng Anh.

Band Score Kỹ năng Mô tả
Band 9 Chuyên gia Bạn đạt đầy đủ yêu cầu của ngôn ngữ.  Việc sử dụng tiếng Anh của bạn là phù hợp, chính xác và trôi chảy, và bạn thể hiện sự hiểu biết hoàn toàn.
Band 8 Rất tốt Bạn sử dụng ngôn ngữ đầy đủ, chỉ thỉnh thoảng không chính xác và sử dụng không phù hợp. Bạn có thể hiểu nhầm một số điều trong các tình huống lạ. Bạn xử lý tốt lập luận chi tiết phức tạp.
Band 7 Tốt Bạn có thể sử dụng tốt ngôn ngữ, mặc dù đôi khi không chính xác, sử dụng không phù hợp và hiểu lầm trong một số tình huống. Nói chung bạn xử lý tốt ngôn ngữ phức tạp và hiểu lý luận chi tiết.
Band 6 Có năng lực Nói chung, bạn sử dụng một ngôn ngữ hiệu quả mặc dù có một số điểm không chính xác, cách sử dụng không phù hợp và hiểu lầm. Bạn có thể sử dụng và hiểu ngôn ngữ khá phức tạp, đặc biệt trong các tình huống quen thuộc.
Band 5 Khiêm tốn Bạn sử dụng một phần của ngôn ngữ và trao đổi các ý nghĩa tổng quát trong hầu hết các tình huống, mặc dù bạn có thể mắc nhiều lỗi. Bạn sẽ có thể xử lý giao tiếp cơ bản trong lĩnh vực của riêng bạn.
Band 4 Hạn chế Năng lực cơ bản của bạn bị giới hạn trong các tình huống quen thuộc. Bạn thường xuyên gặp phải các vấn đề trong việc hiểu  và thể hiện. Bạn không thể sử dụng ngôn ngữ phức tạp.
Band 3 Rất hạn chế Bạn truyền đạt và chỉ hiểu ý nghĩa chung trong các tình huống rất quen thuộc. Có sự cố thường xuyên trong giao tiếp.
Band 2 Sử dụng rời rạc Bạn gặp khó khăn lớn để hiểu tiếng Anh nói và viết.
Band 1 Không sử dụng Bạn không có khả năng sử dụng ngôn ngữ ngoại trừ sử dụng được một vài từ riêng rẽ.
Band 0 Không làm bài Bạn đã không trả lời câu hỏi

 

3. Cách tính điểm IELTS thành phần Listening và Reading

Đối với kỹ năng nghe thì cách tính điểm IELTS là giống nhau cho cả hai phần Academic và General Training.

Đối với phần đọc thì cách tính điểm IELTS là khác biệt cho hai phần Academic và General Training.

Các bạn hãy tham khảo cách tính điểm IELTS cho Listening và Reading ở bảng sau:

Listening Skill (Academic và General Training) Reading (Academic) Reading (General Training)
Số câu đúng Band Số câu đúng Band Số câu đúng Band
39 – 40 9.0 39 – 40 9.0 40 9.0
37 – 38 8.5 37 – 38 8.5 39 8.5
35 – 36 8.0 35 – 36 8.0 38 8.0
33 – 34 7.5 33 – 34 7.5 36 – 37 7.5
30 – 32 7.0 30 – 32 7.0 34 – 35 7.0
27 – 29 6.5 27 – 29 6.5 32 – 33 6.5
23 – 26 6.0 23 – 26 6.0 30 – 31 6.0
20 – 22 5.5 20 – 22 5.5 27 – 29 5.5
16 – 19 5.0 16 – 19 5.0 23 – 26 5.0
13 – 15 4.5 13 – 15 4.5 19 – 22 4.5
10 – 12 4.0 10 – 12 4.0 15 – 18 4.0
7 – 9 3.5 7 – 9 3.5 13 – 15 3.5
5 – 6 3.0 5 – 6 3.0 13 – 15 3.0
3 – 4 2.5 3 – 4 2.5 13 – 15 2.5

Hình. Cách tính điểm IELTS Listening và Reading năm 2019

 

4. Cách tính điểm IELTS Writing và Speaking

Cách tính điểm IELTS Writing thì dựa trên 4 tiêu chí chấm điểm được tóm tắt ở bảng sau cho Task 1 và Task 2. Theo đó, hai tiêu chí đầu hơi khác (Task Achievement cho Task 1 và Task Response cho Task 2), nhưng ba tiêu chí sau thì như nhau.

Task Achievement (Task 1) Trình bày chính xác thông tin
Cung cấp một overview
Nhấn mạnh điểm chủ chốt
Cung cấp các chi tiết sử dụng dữ liệu
Task Response (Task 2) Giải quyết được nhiệm vụ giao phó (trả lời được các câu hỏi)
Đưa ra các điểm chính thích hợp được phát triển và hỗ trợ
Đưa ra ý kiến rõ ràng (trình bày ý tưởng khi được hỏi)
Đưa ra kết luận
Sự gắn kết Tổ chức các thông tin và ý tưởng thành các đoạn văn
Có một ý chính ở mỗi đoạn
Sử dụng một loạt các từ liên kết
Từ vựng Sử dụng một loạt các từ vựng và paraphrasing
Sử dụng các collocolations
Spelling
Tránh các lỗi
Ngữ pháp và sự chính xác Sử dụng một loạt các cấu trúc câu
Sử dụng một loạt các thì ngữ pháp
Dấu chấm câu
Tránh các lỗi

Bảng: 04 tiêu chí chấm điểm IELTS Writing

Ngoài ra IELTS còn cung cấp cho chúng ta hai bảng phân tích chi tiết yêu cầu về IELTS Writing cho Task 1 và Task 2 cho từng band điểm như sau:

Về Speaking thì có 04 tiêu chí riêng như sau:

Tiêu chí Speaking Mô tả
Trôi chảy Nói có độ dài
Nói không chần chừ hoặc ngắt quãng
Nói không có sự chỉnh sửa sau đó
Làm cho người khác hiểu được
Sử dụng các từ nối
Từ vựng Sử dụng một loạt các từ và paraphrasing
Sử dụng các collocations
Sử dụng các từ vựng ít gặp
Tránh lỗi
Ngữ pháp Sử dụng một loạt các cấu trúc câu
Sử dụng một loạt các thì ngữ pháp
Tránh lỗi
Phát âm Có thể hiểu được suốt bài test
Có thể sử dụng ngữ điệu
Accent (giọng) không gây khó hiểu nội dung
Các từ chính xác và phát âm tốt

Ngoài ra tổ chức IELTS còn cung cấp các mô tả về các tiêu chí Speaking tương ứng với các band điểm:

Các bạn có thể tham khảo các tiêu chí speaking và các band ở đây

Hy vọng qua đây các bạn nắm được đầy đủ cách tính điểm IELTS để tự tính cho mình khi làm bài nhé.

Các bạn có thể tham khảo các bài viết khác về IELTS tại đây.

GNN Academy cũng cung cấp các lớp học IELTS cơ bản tại đây để các bạn bắt đầu làm quen với IELTS.

 

Để lại bình luận

Scroll
0989946625