BOOKS Archives - Page 2 of 3 - GNN ACADEMY

Chuyên mục: BOOKS

 • CAM 9

  CAM 9

  Có lẽ không cần nói nhiều sự thiết thực của sách CAM đối với việc luyện IELTS. Đây là sách CAM 9 trong bộ CAM thần thánh. Các bạn có
  Đọc thêm
 • Sách CAM 10

  CAM 10 bản đẹp

  Có lẽ không cần nói nhiều sự thiết thực của sách CAM đối với việc luyện IELTS. Đây là sách CAM 10 trong bộ CAM thần thánh. Các bạn có
  Đọc thêm
 • CAM 11

  CAM 11 bản đẹp

  Có lẽ không cần nói nhiều sự thiết thực của sách CAM đối với việc luyện IELTS. Đây là sách CAM 11 trong bộ CAM thần thánh. Các bạn có
  Đọc thêm
 • CAM 12

  CAM 12

  Có lẽ không cần nói nhiều sự thiết thực của sách CAM đối với việc luyện IELTS. Đây là sách CAM 12 trong bộ CAM thần thánh. Các bạn có
  Đọc thêm
 • CAM 13

  CAM 13

  Có lẽ không cần nói nhiều sự thiết thực của sách CAM đối với việc luyện IELTS. Đây là sách CAM 13 trong bộ CAM thần thánh. Các bạn có
  Đọc thêm
 • CAM14

  CAM 14

  Có lẽ không cần nói nhiều sự thiết thực của sách CAM. Đây là sách CAM 14 trong bộ CAM thần thánh. Các bạn có thể in ra và làm để hiệu
  Đọc thêm
 • IELTS Trainer

  Cuốn sách IELTS Trainer bao gồm sáu bài kiểm tra thực hành với các thông tin chi tiết về định dạng bài kiểm tra, các loại câu hỏi và hệ
  Đọc thêm
 • các tips ielts 6.5

  TIPS ĐẠT IELTS 6.5

  https://www.youtube.com/watch?v=Sq0vqOhIBKE Các bạn có thể tiếp cận các tips khác ở các lớp học GNN Academy, ví dụ: https://gnnacademy.com/ielts-quan-9-thu-duc/
  Đọc thêm
Scroll
0989946625