IELTS QUẬN 9 THỦ ĐỨC - IELTS CƠ BẢN - GNN ACADEMY

IELTS CƠ BẢN QUẬN 9 THỦ ĐỨC

Lớp dạy kèm IELTS Quận 9 Thủ Đức cơ bản tại GNN Academy khai giảng liên tục các lớp dạy kèm sỉ số nhỏ tối đa 4-5 bạn: IELTS cơ bản đầu vào 3.0-3.5, đầu ra 4.5-5.0 với các giá trị vượt trội: Nâng cao vốn Tiếng Anh thực chất. Kèm sát trình độ học viên … Đọc tiếp IELTS CƠ BẢN QUẬN 9 THỦ ĐỨC