Khung bằng cấp của Úc (Australian Qualifications Framework) - GNN ACADEMY

Khung bằng cấp của Úc (Australian Qualifications Framework)

Học Tại Úc Đạt Được Gì?

Hôm nay GNN Academy sẽ giúp các bạn sẽ tìm hiểu những gì chúng ta sẽ đạt được khi chúng ta du học tới một quốc gia phát triển như Australia và qua đó chúng ta sẽ có động lực hơn khi học IELTS nhé. Ở Việt Nam các tiêu chuẩn đầu ra cho các cấp học chưa rõ ràng nhưng ở Úc chính phủ xác định rất rõ ràng các tiêu chí cần đạt được cho mỗi cấp học.

khung giáo dục Úc

Australian Qualifications Framework hay khung bằng cấp của Úc là là chính sách quốc gia về trình độ quy định trong giáo dục và đào tạo của Úc. Nó kết hợp các bằng cấp từ mỗi ngành giáo dục và đào tạo vào một khung trình độ quốc gia toàn diện duy nhất. AQF được giới thiệu vào năm 1995 để củng cố hệ thống bằng cấp quốc gia tại Úc bao gồm giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, các đào tạo khác và các trường học cấp thấp hơn.

Khung bằng cấp của Úc bao gồm 10 cấp bậc, xếp từ thấp đến cao từ 1 đến 10. Trước cấp 1 là giáo dục phổ thông. Sau đó sẽ là Cấp 1 – cấp Certificate 1 tương ứng với một loại hình chứng chỉ đào tạo, tiếp đến cấp 2 là Certificate 2, Certificate 3 (cấp 3), 4 (cấp 4), Diploma (cấp 5), Advanced Diploma/Associate Degree (cấp 6), Bachelor Degree (cấp 7), Bachelor Honours Degree/Graduate Certificate/Graduate Diploma (cấp 8), Masters Degree (Cấp 9), và Doctoral Degree (cấp 10).

khung bằng cấp của Úc bậc 7 và 8

Hình minh họa: Khung bằng cấp của Úc bậc 7 và 8. 

Như vậy có thể thấy cấp bậc thấp nhất là cấp chứng chỉ đào tạo ngắn hạn và bằng cấp của Úc cao nhất là bậc Tiến Sĩ. Thay vì đi xem xét tất cả các cấp thì mình lựa chọn một cấp tiêu biểu là cấp các bạn học là cấp cử nhân (học tại Úc) (cấp bậc 7) xem sau khi học xong họ có khả năng gì nhé và minh họa cho khung bằng cấp của Úc.

I. Cử nhân (Bachelor Degree)

A. Mục tiêu:

“Bằng cử nhân được cấp cho các cá nhân khả năng áp dụng một lượng kiến thức rộng rãi và mạch lạc trong một loạt các bối cảnh khác nhau nhằm đảm nhân các công việc chuyên nghiệp và sử dụng như một tấm bằng để học cao hơn.”
Như vậy giải thích lý do tại sao cử nhân lại học rộng vì họ học các kiến thức rộng rãi đa dạng thuộc chuyên ngành thuộc các ngữ cảnh khác nhau nhằm đảm nhận công việc trong ngành tương ứng. Ví dụ ngành quản trị kinh doanh sẽ học tất cả các kiến thức về tài chính, kế toán, quản trị nguồn nhân lực, quản trị sản xuất, marketing,… để có thể đảm nhận các ngành nghề thuộc quản trị kinh doanh và ngành viễn thông sẽ học tất cả các kiến thức cần thiết về kỹ thuật xung, angten và truyền sóng, quản trị mạng, kỹ thuật truyền dẫn, thông tin vô tuyến điện…để đảm nhận các công việc thuộc các lĩnh vực khác nhau của viễn thông.

bằng cấp Úc tại campus

Hình minh hoạ: Một campus trường đại học ở Úc

B. Kiến thức:

“Những người có bằng cử nhân sẽ có một lượng kiến thức rộng và mạch lạc, có chiều sâu về các nguyên tắc làm nền tảng và các khái niệm trong một chuyên ngành (hoặc nhiều hơn). Và sẽ là nền tảng cơ sở cho việc học tập độc lập suốt đời”

Như vậy kiến thức đạt được sau khi học tập cử nhân sẽ là kiến thức có chiều sâu về một chuyên ngành (hoặc nhiều hơn).

C. Các kỹ năng đạt được:

Những người tốt nghiệp cử nhân sẽ có các kỹ năng như sau:

 • Các kỹ năng nhận thức để tổng hợp, phân tích, củng cố một cách có hệ thống và có tính phản biện (critically) các kiến thức.
 • Các kỹ năng nhận thức và các kỹ năng kỹ thuật để minh họa sự hiểu biết chung về kiến thức với chiều sâu trong một số lĩnh vực.
 • Các kỹ năng nhận thức và kỹ năng sáng tạo để thực hành suy nghĩ phản biện (critical thinking) và có sự đánh giá trong việc nhận dạng và giải quyết vấn đề với sự độc lập về tri thức.
 • Các kỹ năng thông tin để trình bày một vấn đề một cách rõ ràng, mạch lạc và độc lập các kiến thức và ý tưởng.

D. Việc ứng dụng các kiến thức và kỹ năng:

Những người tốt nghiệp các bằng cấp cử nhân sẽ minh họa việc ứng dụng các kiến thức và kỹ năng:

 • Với sự chủ động và đáng giá trong việc hoạch định, giải quyết vấn đề và ra quyết định trong nghề nghiệp.
 • Để thích ứng kiến thức và kỹ năng trong các ngữ cảnh đa dạng.
 • Với trách nhiệm đối với việc tự học và thực hành chuyên nghiệp và phối hợp với người khác trong các ngữ cảnh đa dạng.

E. Thời gian học tập:

Khối lượng học tập của một Bằng cử nhân thường là 3 – 4 năm

II. Tiến sĩ (Doctoral Degree) (học tại Úc)

Đây là cấp học mà mình đã đạt được tại Úc hoàn tất sau khoảng 4-5 năm, mình nêu ra để làm so sánh. Đối với cấp này thì các yêu cầu về kỹ năng, nhận thức và ứng dụng đều cao hơn so với cử nhân, vì thời lượng mình không nêu đầy đủ ở đây. Mình chỉ nêu 2 phần tiêu biểu là các kỹ năng đạt được và việc ứng dụng kiến thức:

A. Các kỹ năng đạt được:

Người có bằng cấp Tiến sĩ sẽ có:

 • Các kỹ năng nhận thức để thể hiện sự hiểu biết của một chuyên gia về các kiến thức lý thuyết và các kỹ năng nhận thức để suy nghĩ sâu sắc phản biện về lý thuyết đó và về thực tế.
 • Các kỹ năng nhận thức và việc sử dụng sự độc lập trí tuệ để suy nghĩ phản biện, đánh giá các kiến thức và ý tưởng hiện có, thực hiện điều tra hệ thống và suy nghĩ sâu sắc về lý thuyết và thực tế để tạo ra kiến thức.
 • Các kỹ năng của chuyên gia về kỹ thuật và sáng tạo có thể ứng dụng cho công việc hoặc học hỏi.
 • Các kỹ năng thông tin để giải thích và phản biện các đề xuất giả thuyết, các phương pháp, và các kết luận.
 • Các kỹ năng truyền đạt để trình bày logic một sự phân tích phức tạp các nghiên cứu nguyên thủy để cho các đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế và để truyền thông kết quả nghiên cứu cho đồng nghiệp và cộng đồng.
 • Các kỹ năng chuyên gia để thiết kế, thực hiện, phân tích, lý thuyết hóa, và giao tiếp các nghiên cứu có đóng góp đáng kể cho tri thức và/hoặc nghề nghiệp chuyên nghiệp.

B. Ứng dụng về kiến thức và kỹ năng:

Những người tốt nghiệp Tiến sĩ (Dr.) thể hiện việc ứng dụng kiến thức và các kỹ năng:

 • với sự độc lập về trí tuệ.
 • với sự chủ động và sáng tạo trong các tình huống mới và/hoặc cho việc học hỏi nhiều hơn sau đó.
 • với trách nhiệm đầy đủ cho các thành quả cá nhân.
 • để hoạch định và thực hiện các nghiên cứu đột phá nguyên thủy.
 • với các khả năng liên tục để tạo ra kiến thức mới, bao gồm trong ngữ cảnh của các kiến thức chuyên nghiệp thực tế.

Dĩ nhiên yêu cầu của bậc Tiến sĩ phải cao hơn về sự độc lập trí tuệ và một số khía cạnh khác.

học Phd Úc

Tóm lại:

Nếu bỏ qua bằng Tiến sĩ vốn không phổ biến và rất ít người có thể đạt được thì sau khi có được bằng cử nhân (Bachelor) thì các bạn có thể có vốn kiến thức sâu về một chuyên ngành rộng, có các kỹ năng cần thiết về nhận thức, về tư duy phản biện, về suy nghĩ chủ động sáng tạo để giải quyết vấn đề độc lập và phối hợp với người khác trong các ngữ cảnh khác nhau.

Do vậy, để đạt được điều đó thì cách giáo dục ở Úc rất tiến bộ ví dụ như tổ chức theo kiểu flipped classroom (lớp học đảo ngược) với sự tham gia rất nhiều của sinh viên vào việc thảo luận giải quyết các tình huống và vấn đề với nhau và với giáo sư. Sinh viên Á Đông như Việt Nam thường vào lớp rất thụ động khi học với các bạn bè quốc tế. Có thể do rào cản ngôn ngữ nhưng thường thì là do tư tưởng truyền thống nhiều hơn đó là thiếu tư duy phản biện và tư tưởng thầy luôn đúng hoặc tư tưởng đọc chép đã ăn sâu.

Do vậy sinh viên Việt Nam hay Á Đông thường thiếu sự chủ động sáng tạo trong giải quyết vấn đề hoặc trong việc học, họ thường thích đọc sách và làm theo để làm assignment cho qua, thời gian còn lại họ sẽ dành cho việc đi làm thêm, bạn trai bạn gái hoặc túm tụm bạn bè. Nên nếu nói học được nhiều thì chưa chắc.

Đặc biệt ở một số ngôi trường Việt Nam chưa đào tạo tốt các kỹ năng nhận thức, suy nghĩ đánh giá khách quan nên tư duy phản biện của các bạn rất tệ dù đã ra trường đi làm nhiều năm nhưng suy nghĩ vẫn kém vì đó là do thói quen suy nghĩ lối mòn và chú trọng vào chỉ trích cá nhân ngay khi có người không cùng quan điểm với họ. Điều này mình đã nêu ví dụ trong bài Người Việt xấu xí về các bình luận khiếm nhã trên diễn đàn tinhte, rất đáng xấu hổ cho thế hệ tương lai đất nước, khó làm cho đất nước có thể trở nên văn minh. Điều này cũng có thể nhận thấy trong những buổi seminar hay conference mình và bạn mình từng tham dự ở Úc, trong khi Tây hoặc các nước hỏi lịch sự sau diễn giả khi trình bày xong thì một số bạn Việt hoặc không hỏi hoặc khi hỏi lại đặt câu hỏi một cách khá thô lỗ.

Như vậy tóm lại dựa trên thành quả đầu ra của giáo dục Úc so với cách đào tạo truyền thống, với điều kiện nếu học hành nghiêm túc đàng hoàng, thì một tấm bằng ở Úc có giá trị hơn một tấm bằng cấp bởi một trường tại Việt Nam đào tạo theo mô hình truyền thống khá nhiều đặc biệt là về tư duy sáng tạo phản biện và về ngôn ngữ. Tuy nhiên không phủ nhận được một số trường ở Việt Nam đang dần thay đổi, có một số trường ví dụ như RMIT, Hoa Sen họ cũng tổ chức dạy học khá tiến bộ tiệm cận dần theo kiểu nước ngoài thì đầu ra sẽ là những con người khác.

RMIT bằng cấp của Úc

Các bài viết khác về IELTS và cuộc sống các bạn có thể đọc tại đây

Để lại bình luận

Scroll
0989946625