Lưu ý cho Ielts Writing làm cho writing dễ thở - GNN ACADEMY

Lưu ý cho Ielts Writing

Ielts writing dễ hay khó
6 Lưu ý cho Academic Writing hay Ielts Writing
 
1. CẨN THẬN khi sử dụng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất (“I”, “we,” “me,” “us,” “my,” and “our”). Hầu hết độc giả đều biết ai đang viết bài, vì vậy cho Ielts writing bạn hầu như không bao giờ phải tự tham khảo chính mình.
Đặc biệt: Không bao giờ sử dụng từ “You”
2. KHÔNG sử dụng các chữ viết tắt. Quy tắc này mang tính cách điệu và mục tiêu làm tờ giấy sạch hơn. (don’t = do not; can’t = cannot; won’t = will not). Nên chú ý để làm cho Ielts Writing của bạn sạch sẽ.
3. KHÔNG sử dụng tiếng lóng. Mặc dù viết học thuật nên sử dụng các thuật ngữ tiếng Anh thông dụng, nhưng cho Ielts writing, nó không phải là Tiếng Anh suồng sã (casual) mà có tính chất formal hơn (e.g., thay “kids” bằng “children”).
Ví dụ:
Gốc: It was so noisy, I couldn’t hear myself think.
Sửa: The noise made concentrating difficult.
Gốc: I worked hard on the assignment because I didn’t want to screw up.
Sửa: I worked diligently on the assignment because I wanted to succeed.
4. KHÔNG sử dụng ngôn ngữ nguyên thủy cấp thấp. Bạn cần sử dụng ngôn ngữ bậc cao cho Ielts writing. Nên làm cho từ vựng “phức tạp” hơn so với bình thường. Ví dụ, sử dụng «major distinction» thay vì «big difference», «to differentiate» thay vì «to tell the difference», «fluctuate» thay vì «to change», etc.
5. KHÔNG sử dụng sáo ngữ (clichés) trong ielts writing. Hãy cẩn thận – sáo ngữ rất dễ sử dụng. Ví dụ, too little, too late dường như có đầy đủ ý nghĩa, nhưng nó được coi là mơ hồ và sáo rỗng cho một bài báo học thuật.
6. KHÔNG sử dụng các trạng từ như “really,” “very,” “surely,” “often,” “hopefully,” “basically,” etc trong Ielts writing. Những từ này làm cho lập luận của bạn trở nên không chắc chắn. Xóa những từ này cho bài của bạn trở nên mạnh mẽ hơn, truyền thông điệp trực tiếp hơn.
Cụ thể hơn các bạn có thể học các lớp writing tại GNN Academy:
https://gnnacademy.com/ielts-writing-intensive/
hoặc lớp offline cơ bản:
https://gnnacademy.com/ielts-quan-9-thu-duc/
và lớp online nâng cao:
https://gnnacademy.com/ielts-online-superior-dau-ra-ielts-6-5/

Để lại bình luận

Scroll
0989946625