TIẾNG ANH GIAO TIẾP QUẬN 9 THỦ ĐỨC - GNN ACADEMY

TIẾNG ANH GIAO TIẾP QUẬN 9 THỦ ĐỨC

Lớp Tiếng Anh giao tiếp Quận 9 Thủ Đức ở GNN Academy dành cho: – Sinh viên muốn học hỏi các kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh và các kỹ năng bổ trợ cần thiết khi đi làm trong môi trường chuyên nghiệp và quốc tế, dễ dàng hơn trong việc nắm bắt cơ hội … Đọc tiếp TIẾNG ANH GIAO TIẾP QUẬN 9 THỦ ĐỨC