Từ vựng Ielts về MƯA - Các diễn đạt đa sắc về Mưa - GNN ACADEMY

Từ vựng Ielts về MƯA

Ôn Từ vựng Ielts chủ để mưa và các diễn đạt về MƯA: Một số các cách diễn đạt pro khác ngoài It’s raining giúp các bạn thi Ielts có thể mô tả về mưa nhiều màu sắc và đa dạng hơn giúp ăn điểm Ielts về chủ đề mưa và các chủ đề có liên quan đến mưa như là thời tiết hoặc một dịp đáng nhớ nào đó.

Có thời gian nữa các bạn hay ôn lại từ vựng ielts chủ đề siêu năng lực kỳ trước nhé: https://gnnacademy.com/tu-vung-chu-de-sieu-nang-luc/

Và hãy học từ vựng với GNN Academy ở đây

Để lại bình luận

Scroll
0989946625